Je to právo, které upravuje vztahy mezi tvůrci autorského díla a jeho uživatelem.

Dělí se na práva osobnostní a majetková

  • právo na rozmnožování díla,
  • právo na rozšiřování díla či jeho rozmnoženiny,
  • právo na pronájem díla či jeho rozmnoženiny,
  • právo na půjčování díla či jeho rozmnoženiny,
  • právo na vystavování díla či jeho rozmnoženiny,
  • právo na sdělování díla veřejnosti (provozování živě či ze záznamu, přenos provozování díla, vysílání rozhlasem či televizí apod.);

kromě těchto práv do majetkových autorských práv patří také

Kdo je vlastníkem autorského díla?

Vlastníkem takového díla je sám jeho autor. Autorským dílem se rozumí jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora. Ochrana autorských práv se vztahuje i na zpracování konkrétního uměleckého díla, které podléhá autorskému právu autora původní, originální tvůrčí činnosti. Takové zpracování hudebního, literárního či divadelního díla musí podléhat souhlasu autora takového originálního díla. Pokud by souhlas autora původního díla nebyl dán, jednalo by se o porušování autorských práv.  V případě, že právo k uměleckému dílu bylo postoupeno vydavateli, či nakladateli, je nutný souhlas této osoby.

Kdy vzniká autorské právo?

Zbytek obsahu je pouze pro přihlášené

Přihlásit | Registrovat