MusicDok se vám snaží pomoc i s tím, jak se systematicky a jednoduše orientovat v účetnictví s pomocí společnosti iDoklad.

Daň z příjmu fyzických osob

Zdanění autorských honorářů se v posledních třech letech dramaticky vyvíjelo, a v každém z let 2013, 2014 a 2015 jsou podmínky pro zdanění autorských honorářů odlišné.

Do daňového přiznání uvádí podnikání podle autorského zákona. Příjmy umělce jsou autorskými honoráři.

1. ZDANĚNÍ U AUTORSKÉHO HONORÁŘE DO 10 TISÍC :

Od roku 2015 se novelou daňových zákonů situace prakticky navrátila do stavu před rokem 2013, jen limit 10 000 korun zůstal. Zjednodušeně řečeno, plátce bude podle ustanovení § 7 zákona o daních z příjmů zdaňovat srážkovou daní opět jen autorské honoráře z

a příspěvky do medií, tj. novin, časopisu, rozhlasu nebo televize. Odměna za umělecký výkon ani další užití tohoto výkonu plátce při výplatě honoráře srážkovou daní nezdaňuje.


Tyto autorské příjmy nepodléhají odvodům sociálního a zdravotního pojištění.

Tato srážková daň se týká autorských honorářů ze zdrojů na území České republiky, netýká se  honorářů ze zahraničí!

Bohužel se ruší možnost zahrnout tyto příjmy zdaněné srážkovou daní do daňového přiznání. Opět se bude jednat o daň konečnou, bez varianty zápočtu na reálnou výši daně poplatníka.

V zákoně zůstala jen možnost zahrnutí příjmů zdaněných srážkovou daní z dohod o provedení práce. Nově ale pouze pro daňové rezidenty. Navíc si do daňového přiznání musí poplatník zahrnout všechny své příjmy v uvedeném období (v roce 2014 není podmínkou zahrnout do daňového přiznání

Zbytek obsahu je pouze pro přihlášené

Přihlásit | Registrovat