V této části naleznete informace ohledně

Být OSVČ s, či bez živnosti?

Účetnictví a daně

Seznam přípustných výdajů

Dopravní výdaje

Další započitatelné výdaje