CO OBNÁŠÍ REGISTRACE SKLADBY A CO JE ISRC?

Na celém světě již funguje identifikace nahrávek podle protokolu ISRC (International Standard Recording Code). Každá nahrávka i každé hudební video mají po registraci u kolektivního správce dané

země přidělený tento několikamístný kód, podle kterého jsou pak jednotlivě identifikovatelné. ISRC pro nosiče audio je zaznamenáván na nahrávku při masteringu. Musí k němu být producentem (nebo jinou odpovědnou osobou) vyplněn protokol, na kterém je kromě veškerých informací o nahrávce uvedeno, jaká procenta za veřejné užití muzikant podílející se na nahrávce dostane. Hudebník musí být na protokolu podepsán. Nejde tedy o skladbu, ale o nahrávku. Dvě různé nahrávky téže písně mají dva různé ISRC a jsou jinak rozúčtovány. Liší se také užití ISRC audio nahrávky a audiovizuálního materiálu – ISRC klipu, kde je jen součástí informace v protokolu patřícímu ke klipu. Nevypaluje se do média a je jiný než ISRC klipové audio nahrávky. Podle ně

Zbytek obsahu je pouze pro přihlášené

Přihlásit | Registrovat