SAI

 

SVAZ AUTORŮ A INTERPETŮ (SAI)

www.sai.cz

SAIHlavní náplní činnosti je přímé, osobní působení a jednání členů rady SAI se zástupci institucí, které ovlivňují české hudební prostředí. Druhou částí činnosti je finanční podpora konkrétních projektů.

SAI nabízí tyto členské služby:

 

  • Poradenství v oblasti kolektivní správy (OSA a Intergram – poskytují důležité informace o přihlášení, členství a řešení případných problémů)
  • Zastoupení muzikantů, při uzavírání kolektivních smluv. (Zastupují výhradně muzikanty a tvůrce při podpisování smluv s vysílateli, kde jde o reprízné a odměny za opakované výkony v ČRO a ČT.)
  • Politický lobbing – na státních institucích hájí zájmy muzikantů. Je možné se na SAI obracet s podněty, které potřebujete směrovat na organizace, jako např. OSA, Intergram, Ministerstvo kultury, Hospodářská komora, Parlament ČR a další.

Dále vám můžou pomoci při:

  • poradenství v oblasti grantů a příspěvků na hudební projekty
  • podpoře a nalezení řešení životní tísně ve spolupráci s Nadací život umělce
  • propagaci tvorby v médiích (zejména Český rozhlas)

Mimo jiné, SAI spolupracuje s naší společností MusicDok v otázkách všeobecného poradenství v oblasti autorského práva.

 Jaká je organizační struktura SAI?

Řídící a zároveň výkonný orgán svazu, je rada volená členy SAI na sněmu, který se koná každé dva roky. Má devět členů, jednoho předsedu a dva místopředsedy. Její členové plánují a realizují projekty svazu a vystupují jeho jménem.

Radu v její činnosti kontroluje dvoučlenná komise. Každý člen SAI má právo se zapojit do činnosti rady, má právo být zvolen a má právo být informován o její činnosti.