F&Q

Co pro mě může MusicDok udělat?

MusicDok pro Vás zajistí pojištění odpovědnosti, úrazu a vašeho vybavení (s možností navýšení pojistné hodnoty), dále nabízí právní poradenství, účetní poradenství a uživatelský účet u iDoklad, slevy u obchodních partnerů (již přes 6500), nižší léčebné výlohy na poliklinice zaměřené na hudební profesionály,  a samozřejmě know-how hudebního průmyslu v ČR a v zahraničí. Jako bonus jsme si pro Vás připravili

Budete za mě dělat účetnictví?

Nebudeme dělat přímo Vaše účetnictví, ale poradíme Vám, jak si účetnictví vést a jak vytvářet faktury. Díky aplikaci iDoklad budete moc dělat vše rychle a přehledně, a kdo bude potřebovat, může si díky iDokladu sehnat i účetní ve vašem okolí.

Co když potřebuji právní ochranu?

Stačí kontaktovat Martina Zilvara na martin@musicdok.com a on Vám už poradí, jak Váš problém vyřešit a s kým. Ať už tedy přímo s námi v MusicDok, nebo SAI.

Platí pojistka i při cestování s nástroji a technickým vybavení do zahraničí?

Ano. 🙂

Po dobu 60 dní platí pojištění nástrojů, techniky ale i odpovědnosti během roku celosvětově. Evropy se toto omezení netýká.

Pokud budete vědět dopředu o déle trvajícím turné mimo Evropu napište na kbehan@okgroup.cz

Pojištění úrazu platí bez omezení pro celý svět.

Jak mám uplatnit a nahlásit pojistnou událost?

Podívejte se do Vaší aplikace YourPass na .pdf dokument „jak nahlásit škodu“, nebo sem.

Jaká pojišťovna kryje mé pojištění?

Vše zprostředkovává OK GROUP a.s., nicméně Allianz pojišťovna, a.s. řeší pojištění odpovědnosti a věcí, a ČSOB Pojišťovna, a.s. úrazové pojištění.

Je možné vyřešit nahlášení škody bez lékařské zprávy?

Ne. V případě hlášení škody je potřeba dodat lékařskou zprávu. Bez ní nelze škodu v pojišťovně řešit.

Ještě dodáme, že lékařská zpráva musí být zpracována lékařem, který má specializaci v oboru na danou problematiku, aby se vyhnulo podvodným a falešným újmám na zdraví.

Je součástí pojištění poškození sluchu úrazem?

Ano. Jedná se o úrazové pojištění, tzn. že úrazová poškození sluchu jsou součástí pojištění, mezi úrazové pojištění sluchu můžeme zařadit: ztrátu sluchu, oboustrannou hluchotu, poruchu ušního labyrintu, trvalá poškození bubínku a další.

Do jaké míry se pojištění vztahuje k poškození sluchu opotřebením?

Pokud si přejete připojištění k poškození sluchu opotřebením, kontaktujte kbehan@okgroup.cz. Tato varianta není nyní předmětem skupinového úrazového pojištění, je ale možné si sjednat individuální životní pojištění, kde je možné si pojistit, například: pracovní neschopnost, která může pokrýt výpadek příjmu, pokud kvůli onemocnění, či úrazu, nemůže hudebník vykonávat své zaměstnání, nebo vážné choroby, ve kterých je součást pojištění hluchota, které je způsobena onemocněním, slepota a dalších 13 dalších onemocnění.

Poskytne pojišťovna pojistné plnění během prvního roku po úrazu?

Ano, pokud lékař dokáže jednoznačně stanovit konečný rozsah trvalých následků úrazu. Maximální délka lhůty je 3 roky od úrazu.

Jak vysvětlit ta % u jednotlivých příkladů níže?

Je to míra nehybnosti/nefunkčnosti dané části těla po úrazu, kterou stanovuje ošetřující lékař? Když pojištěný „přijde“ o část prstu, tak těžko plnohodnotně zahraje např. na flétnu, a plnění může být ohodnoceno jen jako 15 % z pojistné částky?

Jsou to procenta, která jsou uvedena jako maximální možná výše pojistného plnění za danou položku v Oceňovacích tabulkách, které jsou přílohou pojistných podmínek produktu.

Příklady poranění prstů

V případě, že následkem úrazu vzniknout trvalé následky, bude vyplaceno v případě:

Ztráty ukazováku se záprstní kostí, úplná ztuhlosti prstu v krajním ohnutí až 15%:

Varianta STUDENT: 15 % ze 100.000,- Kč = 15.000,- Kč

Varianta PROFI: 15% z 700.000,- Kč = 105.000,- Kč

Varianta PREMIUM: 15 % z 1.000.000,- Kč = 150.000,- Kč

 

Ztráty palce se záprstní kostí, úplná ztuhlost palce v nepříznivém postavení až 25 %:

Varianta STUDENT: 25 % ze 100.000,- Kč = 25.000,- Kč

Varianta PROFI: 25% z 700.000,- Kč = 175.000,- Kč

Varianta PREMIUM: 25 % z 1.000.000,- Kč = 250.000,- Kč

Příklady poranění sluchu

V případě trvalých následků, které vznikly úrazovým poškozením sluchu, bude vyplaceno v případě:

Oboustranné nahluchlost těžkého stupně až 35 %:

Varianta STUDENT: 35 % ze 100.000,- Kč = 35.000,- Kč

Varianta PROFI: 35% z 700.000,- Kč = 245.000,- Kč

Varianta PREMIUM: 35 % z 1.000.000,- Kč = 350.000,- Kč

 

Jednostranná nahluchlost těžkého stupně až 12 %:

Varianta STUDENT: 12 % ze 100.000,- Kč = 12.000,- Kč

Varianta PROFI: 12% z 700.000,- Kč = 84.000,- Kč

Varianta PREMIUM: 12 % z 1.000.000,- Kč = 120.000,- Kč

 

Oboustranné poruchy labyrintu až 50 %:

Varianta STUDENT: 50 % ze 100.000,- Kč = 50.000,- Kč

Varianta PROFI: 50% z 700.000,- Kč = 350.000,- Kč

Varianta PREMIUM: 50 % z 1.000.000,- Kč = 500.000,- Kč

 

Oboustranné hluchoty jako následek úrazu až 40 %:

Varianta STUDENT: 40 % ze 100.000,- Kč = 40.000,- Kč

Varianta PROFI: 40% z 700.000,- Kč = 280.000,- Kč

Varianta PREMIUM: 40 % z 1.000.000,- Kč = 400.000,- Kč

Pouze úrazové varianty

Pojištění kryje riziko smrt následkem úrazu a trvalé následky úrazu. Tento typ pojištění se nevztahuje na obecnou smrt, či smrt následkem dlouhotrvající nemoci.

Smrt následkem úrazu

V případě, že nastane smrt pojištěného následkem úrazu mimo Českou republiku, pojištění je stále platné a bude vyplaceno pojistné plnění dle pravidel uvedených v pojistných podmínkách.

Komu je poskytnuto pojistné plnění v případě smrti úrazem?

Pojistné plnění se vyplácí tak, jak je uvedeno v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. A to konkrétně v §2831 – manžel pojištěného, a není-li ho, děti pojištěného, pokud nejsou děti, tak rodiče pojištěného a tak dál. Nikdy není předmětem dědického řízení, peníze jsou rychle k dispozici.

Co dosud pojištění nepokrývá…?

Bohužel nedokážeme pokrýt trvalou nemožnost hraní na hudební nástroj, ale dokážeme odškodnit vzniklé trvalé následky úrazu na konkrétním části těla.

Na co se vztahuje pojištění věcí

Pojištění věcí se vztahuje na hudební nástroje včetně elektrických a elektronických zařízení sloužící pro reprodukci hudby, ozvučení a osvětlení hudební produkce, které pojištěný vlastní anebo převzal na základě písemné smlouvy za účelem použití k hudební produkci.

Jak prokážu hodnotu pojišťované věci? (hudebního nástroje či techniky)

Hodnotu vašeho hudebního nástroje, nebo techniky, můžete dokázat:

 • S prodejní cenou uvedené v prosperujícím obchodě, s identickým označením a typem modelu pojištěné věci
 • Účtenku za nákup pojišťované věci
 • Cenový návrh přímo od výrobce, s popsáním modelu a typu věci
 • Znaleckým posudkem – Doporučujeme kontaktovat p.Zdeněk Bělobrádek na 732 757 086, nebo belobradek@centrum.cz

Jak stanovím cenu pojišťované věci?

Pro účely pojištění hudebních nástrojů s MusicDok se musí uvést OBVYKLÁ CENA tzn. cena, která by byla dosažena při prodeji stejné, popř. obdobné věci v obvyklém obchodním styku v okamžiku škodní události.

Pro účely pojištění techniky s MusicDok se musí uvést NOVÁ CENA tzn. cena, za kterou lze v daném místě a čase pořídit novou věc stejnou nebo stejného druhu a účelu.

 

Jak doložím, že věc má uměleckou/historickou hodnotu?

K této záležitosti je potřeba doložit znalecký posudek.

Jaká je spoluúčast při náhradě škody na věci?

Momentálně je spoluúčast pro kategorie

STUDENT 2 600 Kč

PROFI 4 550 Kč

PREMIUM 13 000 Kč

Pracujeme na snížení této maximální hodnoty, nicméně je ovlivněna kompletním počtem zakázníků MusicDok.

Jinýmy slovy, čím více nás budete doporučovat, tím dříve se nám to všem může snížit 🙂

Jaký je limit plnění na jeden pojištěný předmět?

Momentálně 65 000 Kč u souhrnné pojistné částky do 650 000 Kč, 130 000 Kč u souhrnné pojistné částky do 1 300 000 Kč.

Pracujeme na zvýšení této maximální hodnoty na jeden předmět, nicméně je stejně jako u spoluúčasti ovlivněna kompletním počtem zakázníků MusicDok.

Opět tedy platí, že čím více nás budete doporučovat, tím dříve se nám to všem může navýšit 🙂

Platí pojištění na zapůjčené hudební nástroje?

Ano.

Ať už máte nástroje či techniku z profesionálních půjčoven, ZUŠ, nebo konzervatoří převzaté na základě písemné smlouvy.

Vztahuje se pojištění věcí i na případ přepětí?

Ano, pojištění se vztahuje rovněž na poškození, ztrátu či zničení pojištěných věcí, pokud příčinou byly elektromagnetické jevy (např. přepětí, podpětí, indukce, apod.) v průběhu bouře doprovázené blesky.

Co když vypůjčím někomu svůj nástroj, nebo technické vybavení?

Když např. zvukař půjčí nějakou svou pojištěnou věc, stále je tou oprávněnou stranou pro případ škody na věci, jako její vlastník. Pojišťovna má však právo se „hojit“ na tom, kdo škodu způsobil vypůjčitel. Jednak jde o pojištění vlastních věcí zvukaře, a ten, kdo si půjčil danou věc, by měl mít pojištění svojí vlastní odpovědnosti, ideálně v rámci Musicdok, viz ujednání o křížové odpovědnosti, neboli pojištění vzájemných nároků mezi členy dle návrhu smlouvy.

Zkráceně, vždy podepište s vypůjčitelem smlouvu o zapůjčení. Speciálně, pokud nemá sjednané žádné jiné pojištění.

Jak odhadnu hodnotu starého nástroje, či techniky?

Vždy je potřeba mít uložený doklad o koupi Vašeho vybavení, k prokázání o jeho vlastnictví. V případě vintage hudebních nástrojů a techniky, je potřeba znalecký posudek. V krajní variantě lze použít čestné prohlášení, nebo notářský zápis z dědického řízení.

Co když dokoupím nějaký nový kus vybavení?

Pokud se chcete ujistit, že bude pojištěné i to, co si koupíte po přihlášení do MusicDok, musíte si pamatovat nám VŽDY zaslat aktualizovaný seznam toho, co si přejete mít pojištěné na info@musicdok.com

Co potřebuji dodat pro účely pojistného plnění?

Pro účely pojistného plnění je praktické pořídit fotodokumentaci vybavení, které si pojišťujete v den přihlášení do MusicDok, a to včetně evidence sériového čísla výroby vybavení (které nám stejně vypisujete do přihlašovacího formuláře. Praktické je také si pořídit kopie účtenek za nákup Vašeho vybavení.

Celý proces nahlášení pojistné události najdete zde.

Co je potřeba udělat, když budu chtít pojistit věci v hodnotě několika milionů Kč, popř. ještě větší hodnoty?

Na základě žádosti pojišťovna posoudí poptávku individuálně a navrhne řešení vč. dodatečného pojistného. Kontaktujte nás na kbehan@okgroup.cz

Co bude potřeba v případě vzniklé škody na pojištěné věci?

Pojišťovna bude očekávat doklady o koupi věci, předpokládané náklady na opravu nebo znovupořízení věci. Další detaily je možné získat z přihlášky do pojištění nebo budou dodatečně vyžádány.

Vztahuje se pojištění i na krádež z pódia?

Ne.

Stejně tak, jako by vám neuznali krádež např. vašeho mobilního telefonu, pokud ho necháte na stole v kavárně, a odejdete pryč.

Na co se vztahuje pojištění odpovědnosti?

Pojištění se vztahuje na škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou třetí osobě na zdraví, usmrcením či na věci při výkonu hudební činnosti či v souvislosti s poskytnutou hudební produkcí.

Na co se pojištění odpovědnosti nevztahuje?

Pojištění se nevztahuje např. na úmyslně způsobenou újmu, převzetí nebo uznání povinnosti k náhradě újmy nad rámec stanovený právními předpisy, na škody nebo újmy na věcech ve vlastnictví pojištěného.

Co mám dělat, když se na mne třetí osoba obrátí s nárokem na odškodnění?

Bez zbytečného odkladu oznámit takovou škodní událost MUSICDOK. na adresu skody.musicdok@okgroup.cz Prostřednictvím pojišťovacího makléře OK GROUP a.s. bude tento nárok doručen pojišťovně, aby posoudila jeho oprávněnost. Náklady právního zastoupení a další náklady vzniklé v souvislosti s nárokem jsou pojištěné.

Musím svoji přihlášku do pojištění v dalších letech aktualizovat?

Ano, zejména z pohledu revize seznamu pojištěných věcí a jejích hodnot.

Co je ActivePass?

 • permanentka nabízející nepřeberné množství inspirace pro váš volný čas
 • můžete ji využít k relaxaci, sportu, užít si skupinové nebo rodinné aktivity a pobavit se
 • umožňuje každý den jeden vstup
 • více než 1240 provozoven po celé ČR a síť se pořád rozvíjí
 • možnost pořízení partnerské (doprovodné) karty (s případnou žádostí nám napiště prosím na info@musicdok.com
 • praktická mobilní aplikace

Jak se ActivePass využívá?

 • jednoduché použití: 1 vstup denně do jakékoliv partnerské provozovny zdarma nebo s malým doplatkem
 • předplatné je vystaveno na konkrétní jméno, proto je vstup umožněn jen jeho nositeli
 • nepotřebujete kredit nebo peníze*, nepotřebujete sledovat stav pro vstup použijete mobilní aplikaci a tím uhradíte vstup do partnerské provozovny pro daný den
 • mobilní aplikace pro iOS a Android ke stažení v App Store anebo Google Play
 • více informací ohledně partnerů a podmínek vstupů naleznete na: www.activepass.cz, nebo v mobilní aplikaci

* pokud si nevyberete aktivitu s doplatkem; ověříte v profilu partnerů v mobilní applikaci anebo na stránkách www.activepass.cz

Pro koho se ActivePass hodí?

 • pokud vás baví ve volném čase podnikat různé aktivity, sportujete nebo jen potřebujete relax
 • pro každou náturu, pro každý věk – být aktivní není jenom o fyzickém cvičení
 • můžete být aktivní sportovec, rodič či prarodič, dokonce i sportovní lenoch 🙂
 • pokud máte děti, vaši kartu můžete využít pro uhrazení vstupu některých dětských aktivit, např. dětských koutků jako je TIME OUT, Človíčkov ap.

Kde a na co mohu ActivePass využít?

 • ve více než 1240 provozovnách na více než 6700 aktivit
 • nejen na sport, tanec, ale i na relax, návštěvu muzeí, zábavních i IQ parků, wellness center a dalších
 • užít si návštěvu některých zajímavých míst, například Muzeum smyslů, Atomový kryt, Muzeum Karla Zemana, Letecký simulátor, Mořský svět Motýlí dům, Apple Museum, motokáry, Neviditelnou výstavu, Surf arénu, Národní filmové muzeum a mnoho dalšího

Navštivte také: bazényZOO zahrady – ski centra – muzeá – sauny – aquaparky – planetáriá – dětské parky – IQ parky – laser hry – únikové hry – vzdělávací parky – wellness centra – motokáry – bobové dráhy – paintball – fitness centra – bowling a více

Proč ActivePass?

 • široká nabídka různých aktivit (65% sportovních aktivit vs 35% volnočasových aktivit)
 • atraktivní cena předplatného; aktivní uživatelé výrazně ušetří ve srovnání, kdyby každý vstup hradili zvlášť
 • obsahuje aktivity vhodné pro celou rodinu
 • praktická mobilní aplikace

Kde, jak a za kolik mohu ActivePass získat?

 • tří měsíční předplatné pořídíte za 1650 Kč, roční za 6600Kč
 • pro objednání předplatného navštivte: https://www.musicdok.com/partner-category/sport-relax-a-zabava/ a následujte instrukce
 • předplatné musí být objednáno nejpozději do 20. dne v měsíci, aby bylo předplatné aktivní od nového měsíce
 • předplatné bude automaticky obnoveno na tříměsíční bázi až do doby, než jej přerušíte prostřednictvím emailu ma info@musicdok.com. Do předmětu uveďte své zákaznické číslo.